لیست قیمت دستگاه جوجه کشی

قیمت دستگاه جوجه کشی طیوران صنعت فاخته:

 

قیمت دستگاه جوجه کشی

 

 قیمت دستگاه جوجه کشی M-126:

۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

 قیمت دستگاه جوجه کشی M-84:

۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

 قیمت دستگاه جوجه کشی M-168:

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

 

قیمت دستگاه جوجه کشی

 

قیمت دستگاه جوجه کشی M-210:

۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی M-1008:

۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی M-504:

۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی M-2200:

۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان