لیست قیمت دستگاه جوجه کشی

قیمت دستگاه جوجه کشی طیوران صنعت فاخته:

 

قیمت دستگاه جوجه کشی

 

 قیمت دستگاه جوجه کشی M-126:

۲٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

 قیمت دستگاه جوجه کشی M-84:

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان

 قیمت دستگاه جوجه کشی M-168:

۲٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان

 

قیمت دستگاه جوجه کشی

 

قیمت دستگاه جوجه کشی M-210:

۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی M-1008:

۵٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی M-504:

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی M-2000:

۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

قیمت دستگاه جوجه کشی s-64:

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان