مادر مصنوعی دستگاه جوجه کشی

مادر مصنوعی

مادر مصنوعی مادر مصنوعی فضاییست که جوجه در بدو تولد گرما رابصورت مصنوعی از ان دریافت میکند که همان کار مرغ مادر را برای جوجه انجام می دهد.جوجه هادی طبیعی هنگام تولد از همان لحظات اولیه گرما را از بدن مادر تامین می کنند وما برای جوجه هایی که از د ...

دستگاه اتوماسیون جوجه کشی فاخته

دستگاه اتوماسیون

دستگاه اتوماسیون از مزایای دستگاه اتوماسیون 1-کاربری آسان برای کنترل دمای سالن گرمایش و سرمایش کاهش مصرف سوخت و انرژی اعم از برق وگازوییل و گاز که با تعدیل کردن مصرف انرژی مصرف دان را کاهش می دهیم و مقدار تولید گوشت و تخم را افزایش میدهیم.2- کن ...