دستگاه اتوماسیون جوجه کشی فاخته

دستگاه اتوماسیون

دستگاه اتوماسیون از مزایای دستگاه اتوماسیون 1-کاربری آسان برای کنترل دمای سالن گرمایش و سرمایش کاهش مصرف سوخت و انرژی اعم از برق وگازوییل و گاز که با تعدیل کردن مصرف انرژی مصرف دان را کاهش می دهیم و مقدار تولید گوشت و تخم را افزایش میدهیم.2- کن ...