دستگاه جوجه کشی فاخته

پایه دستگاه جوجه کشی

پایه های دستگاه جوجه کشی طیوران صنعت فاخته: پایه های دستگاه جوجه کشی باید محکم و ضد زنگ و قابلیت تراز و الویت را داشته باشد ما در دستگاه های جوجه کشی فاخته از پایه های محکم ترکیبی پلیمر و تقویت شده با استیل استفاده میکنیم . محکم باشد به این خاطر که ...